Obec Pšovlky

Výdaje dle odvětví

Rok 2016 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 692 951 Kč 80,6%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 773 932 Kč 68,5%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 2 011 806 Kč 83,7%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 15 911 Kč 30,9%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 891 302 Kč 91,2%