Obec Pšovlky

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -1 575 000 Kč -5 302 353 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -1 575 000 Kč -5 302 353 Kč