Obec Pšovlky

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 6 377 555 Kč 59,2%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 82 017 Kč 64,1%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 758 407 Kč 23,1%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 1 259 754 Kč 45,8%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 11 242 Kč 18,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 4 266 135 Kč 93,9%