Obec Pšovlky

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 95 000 Kč -1 530 920 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 95 000 Kč -1 530 920 Kč