Obec Pšovlky

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 901 194 Kč 41,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 52 314 Kč 29,1%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 231 239 Kč 9,2%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 1 392 406 Kč 56,1%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 60 780 Kč 52,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 1 164 454 Kč 70,0%