Obec Pšovlky

Financování v roce 2022

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 27 700 000 Kč 1 467 596 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 15 700 000 Kč 716 521 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 12 000 000 Kč 0 Kč
8901 Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 Kč 751 075 Kč