Obec Šanov

Obec Šanov

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 0 Kč -2 558 867 Kč
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč
8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostředků 0 Kč 0 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 0 Kč -2 709 331 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 150 464 Kč