Obec Šanov

Obec Šanov

Příjmy

Rok 2021 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 11 952 638 Kč 75,5%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 722 291 Kč 77,9%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 333 445 Kč 69,8%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 750 Kč 1,2%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 891 151 Kč 83,4%