Obec Šanov

Obec Šanov

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 393 771 Kč 59,3%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 11 972 Kč 3,2%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2 527 831 Kč 52,5%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 4 187 522 Kč 60,7%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0 Kč 0,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 79 908 Kč 31,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 586 538 Kč 74,0%