Obec Šanov

Obec Šanov

Financování v roce 2022

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 1 930 000 Kč -2 398 866 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 1 930 000 Kč -2 479 931 Kč
8901 Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 Kč 81 065 Kč