Obec Šanov

Obec Šanov

Příjmy

Rok 2022 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 25 831 093 Kč 104,9%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 12 550 190 Kč 113,3%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 650 410 Kč 90,0%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 148 790 Kč 103,3%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 11 481 702 Kč 99,1%