Obec Šanov

Obec Šanov

Financování v roce 2023

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 0 Kč -461 760 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 0 Kč -572 819 Kč
8901 Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 Kč 111 059 Kč