Obec Šanov

Obec Šanov

Financování v roce 2023

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 1 339 545 Kč -3 248 703 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 1 339 545 Kč -3 579 622 Kč
8901 Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 Kč 330 919 Kč