Obec Šanov

Obec Šanov

Příjmy

Rok 2023 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 32 815 363 Kč 87,7%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 447 844 Kč 68,1%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 517 462 Kč 95,6%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 20 850 057 Kč 99,8%