Obec Šanov

Obec Šanov

Příjmy

Rok 2023 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 916 631 Kč 17,9%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 222 405 Kč 16,0%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 552 126 Kč 25,3%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 142 100 Kč 60,6%