Obec Šanov

Obec Šanov

Výdaje dle odvětví

Rok 2023 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 30 237 448 Kč 78,0%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 11 702 Kč 3,3%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 784 184 Kč 38,3%
3 SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY 5 830 603 Kč 59,3%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0 Kč 0,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 14 172 Kč 15,2%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 22 596 786 Kč 94,8%