Obec Šanov

Obec Šanov

Výdaje dle odvětví

Rok 2023 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 454 871 Kč 15,0%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 332 721 Kč 8,3%
3 SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY 1 502 680 Kč 17,2%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0 Kč 0,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 0 Kč 0,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 619 470 Kč 20,0%