Obec Kovářov

Obec Kovářov

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 1 627 380 Kč -14 342 623 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 2 026 980 Kč -14 001 241 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -399 600 Kč -333 000 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -8 382 Kč