Obec Kovářov

Obec Kovářov

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 28 556 577 Kč 62,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 6 888 518 Kč 71,6%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 11 515 211 Kč 70,5%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 1 210 909 Kč 82,2%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 2 021 549 Kč 21,3%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 6 920 390 Kč 81,0%