Město Kamenický Šenov

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 8 584 893 Kč -22 237 628 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 2 684 893 Kč -27 485 300 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 10 000 000 Kč 9 263 729 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -4 100 000 Kč -4 080 164 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 64 106 Kč