Obec Jeníkov

Financování v roce 2022

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 8 763 800 Kč 1 002 647 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 8 763 800 Kč 1 002 647 Kč