Obec Jeníkov

Výdaje dle odvětví

Rok 2022 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 19 543 440 Kč 78,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20 000 Kč 100,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 293 789 Kč 17,2%
3 SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY 13 704 223 Kč 80,9%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 403 396 Kč 73,2%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 5 122 031 Kč 91,7%