Město Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou

Výdaje dle odvětví

Rok 2022 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 142 679 069 Kč 121,0%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 42 648 Kč 96,2%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7 663 569 Kč 57,1%
3 SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY 40 962 469 Kč 53,6%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 757 451 Kč 81,3%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 242 764 Kč 63,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 92 010 168 Kč 366,0%