Město Březová nad Svitavou

Financování v roce 2015

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 19 558 500 Kč 19 126 429 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 2 668 000 Kč 0 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 24 575 500 Kč 23 497 080 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -7 685 000 Kč -4 370 651 Kč