Město Březová nad Svitavou

Výdaje dle odvětví

Rok 2015 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 89 957 315 Kč 95,9%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 993 806 Kč 81,5%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 55 028 661 Kč 95,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 13 961 612 Kč 94,8%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 955 042 Kč 97,8%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 3 497 816 Kč 99,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 15 520 378 Kč 99,6%