Město Březová nad Svitavou

Financování v roce 2016

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -7 200 996 Kč -10 257 297 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 3 012 004 Kč 0 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 1 200 000 Kč 1 147 563 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -11 413 000 Kč -11 404 860 Kč