Město Březová nad Svitavou

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 35 237 237 Kč 97,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 118 953 Kč 92,9%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3 464 034 Kč 97,2%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 14 614 800 Kč 98,7%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 831 931 Kč 74,7%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 3 383 771 Kč 98,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 11 823 747 Kč 99,3%