Město Březová nad Svitavou

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -8 932 271 Kč -11 792 384 Kč
8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostředků -4 388 505 Kč -4 388 505 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 2 876 233 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -7 420 000 Kč -7 403 880 Kč