Město Březová nad Svitavou

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 38 741 119 Kč 92,2%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 2 727 979 Kč 74,5%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 711 138 Kč 70,9%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 18 444 339 Kč 94,7%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 1 163 052 Kč 86,7%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 2 552 538 Kč 97,2%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 12 142 073 Kč 97,2%