Město Březová nad Svitavou

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -6 273 018 Kč -9 452 516 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 1 226 982 Kč -1 807 274 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -7 500 000 Kč -7 645 242 Kč