Město Březová nad Svitavou

Financování v roce 2022

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 5 123 191 Kč 623 059 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 11 303 191 Kč 3 787 484 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -6 180 000 Kč -3 169 426 Kč
8901 Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 Kč 5 000 Kč