Obec Dolní Habartice

Financování v roce 2022

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 5 071 874 Kč -2 951 896 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 5 071 874 Kč -2 951 896 Kč