Obec Dolní Habartice

Příjmy

Rok 2022 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 247 396 Kč 83,3%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 906 881 Kč 80,5%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 74 182 Kč 44,0%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 25 685 Kč 41,7%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 240 648 Kč 113,9%