Obec Dolní Habartice

Výdaje dle odvětví

Rok 2022 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 5 295 501 Kč 35,4%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 422 072 Kč 27,0%
3 SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY 3 011 871 Kč 29,4%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 171 957 Kč 125,8%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 1 689 601 Kč 55,7%