Obec Machová

Obec Machová

Financování v roce 2022

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 806 389 Kč -4 935 202 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 1 281 389 Kč -4 470 118 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -475 000 Kč -465 084 Kč