Obec Machová

Obec Machová

Financování v roce 2022

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 2 094 881 Kč 1 930 861 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 2 569 881 Kč 2 093 804 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -475 000 Kč -162 943 Kč