Obec Dobrá Voda u Č.B.

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 15 752 135 Kč -173 056 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 16 289 135 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -537 000 Kč -513 000 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 339 944 Kč