Obec Dobrá Voda u Č.B.

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 28 770 540 Kč 55,5%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20 000 Kč 100,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7 627 912 Kč 54,4%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 16 397 220 Kč 53,8%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 50 000 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 41 362 Kč 70,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 4 634 046 Kč 64,6%