Obec Křelov-Břuchotín

Obec Křelov-Břuchotín

Financování v roce 2015

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 23 246 384 Kč -6 204 801 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 26 025 596 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -2 779 212 Kč -2 779 212 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -3 425 589 Kč