Obec Křelov-Břuchotín

Obec Křelov-Břuchotín

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 4 250 539 Kč -2 816 056 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 7 029 751 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -2 779 212 Kč -2 779 212 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -36 844 Kč