Město Buštěhrad

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 3/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet60 402 406 Kč
Upravený rozpočet60 766 000 Kč
Skutečnost16 911 224 Kč
Stav plnění27,8%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-870 809 Kč
-870 809 Kč
5 241 950 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet61 273 215 Kč
Upravený rozpočet61 636 808 Kč
Skutečnost11 669 273 Kč
Stav plnění18,9%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 5 734 952 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 106 828 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 559 736 Kč
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 532 558 Kč
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 942 780 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 004 903 Kč
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 908 500 Kč
6171 Činnost místní správy 872 385 Kč
3113 Základní školy 804 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 793 322 Kč