Město Buštěhrad

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 6/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet60 402 406 Kč
Upravený rozpočet65 589 576 Kč
Skutečnost35 099 955 Kč
Stav plnění53,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-870 809 Kč
-278 206 Kč
7 082 982 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet61 273 215 Kč
Upravený rozpočet65 867 782 Kč
Skutečnost28 016 972 Kč
Stav plnění42,5%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 11 527 946 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 6 044 671 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 4 733 011 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 2 252 358 Kč
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 663 339 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 626 910 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 913 976 Kč
6171 Činnost místní správy 1 893 377 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 727 279 Kč
3113 Základní školy 1 608 000 Kč