Město Buštěhrad

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 5/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet60 402 406 Kč
Upravený rozpočet64 929 145 Kč
Skutečnost26 074 980 Kč
Stav plnění40,2%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-870 809 Kč
-187 700 Kč
2 571 372 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet61 273 215 Kč
Upravený rozpočet65 116 845 Kč
Skutečnost23 503 608 Kč
Stav plnění36,1%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 9 724 072 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 934 447 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 3 196 296 Kč
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 592 077 Kč
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 942 780 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 626 910 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 568 271 Kč
6171 Činnost místní správy 1 521 843 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 404 258 Kč
3113 Základní školy 1 340 000 Kč