Obec Doubravčice

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2015

Uzavřený měsíc 12/2015

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet15 707 000 Kč
Upravený rozpočet22 839 086 Kč
Skutečnost22 034 310 Kč
Stav plnění96,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

3 172 000 Kč
-10 847 855 Kč
-9 549 552 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet12 535 000 Kč
Upravený rozpočet33 686 941 Kč
Skutečnost31 583 862 Kč
Stav plnění93,8%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 089 389 Kč
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 3 561 162 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 2 531 364 Kč
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 2 354 622 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 1 396 725 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5 003 047 Kč
2310 Pitná voda 4 610 656 Kč
2212 Silnice 3 409 574 Kč
2310 Pitná voda 2 661 338 Kč
3111 Mateřské školy 2 171 705 Kč