Obec Jevany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2017

Uzavřený měsíc 12/2017

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet11 026 827 Kč
Upravený rozpočet14 913 978 Kč
Skutečnost16 046 862 Kč
Stav plnění107,6%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-6 722 473 Kč
-4 891 986 Kč
755 792 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet17 749 300 Kč
Upravený rozpočet19 805 964 Kč
Skutečnost15 291 070 Kč
Stav plnění77,2%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 4 160 612 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 109 475 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 054 126 Kč
3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 765 930 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 829 967 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2212 Silnice 1 414 592 Kč
2212 Silnice 1 160 378 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 119 597 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 862 521 Kč
6171 Činnost místní správy 859 589 Kč