Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Financování v roce 2013

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -850 597 Kč -1 207 794 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -142 597 Kč 0 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 500 000 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -1 208 000 Kč -1 207 983 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 189 Kč