Obec Vlkaneč

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 11/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet10 577 210 Kč
Upravený rozpočet21 134 570 Kč
Skutečnost20 086 901 Kč
Stav plnění95,0%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-4 356 890 Kč
-3 687 432 Kč
4 030 198 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet14 934 100 Kč
Upravený rozpočet24 822 002 Kč
Skutečnost16 056 703 Kč
Stav plnění64,7%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 4 032 627 Kč
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 797 724 Kč
3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 533 969 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 009 225 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 633 930 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 797 724 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 380 404 Kč
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 243 156 Kč
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 065 250 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 895 652 Kč