Obec Vlkaneč

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 8/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet10 577 210 Kč
Upravený rozpočet11 886 378 Kč
Skutečnost9 713 637 Kč
Stav plnění81,7%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-4 356 890 Kč
-5 937 702 Kč
-1 122 516 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet14 934 100 Kč
Upravený rozpočet17 824 080 Kč
Skutečnost10 836 154 Kč
Stav plnění60,8%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 2 917 110 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 460 508 Kč
3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 287 397 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 276 566 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 617 328 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5 178 128 Kč
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 778 576 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 652 145 Kč
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 559 834 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 537 234 Kč