Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2013 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 876 609 Kč 99,1%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 1 686 912 Kč 99,5%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 189 698 Kč 96,4%