Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 6 698 462 Kč 99,1%
50 Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojis 2 108 580 Kč 92,8%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 003 972 Kč 88,8%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 21 970 Kč 67,6%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 1 563 939 Kč 154,0%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 Kč 0,0%