Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 887 555 Kč 94,7%
61 Investiční nákupy a související výdaje 1 170 652 Kč 87,9%
63 Investiční transfery 1 716 903 Kč 100,0%