Obec Vlkaneč

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 3 687 432 Kč -283 677 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 971 109 Kč 0 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 3 000 000 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -283 677 Kč -283 677 Kč