Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 2 322 024 Kč -283 677 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -394 299 Kč 0 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 3 000 000 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -283 677 Kč -283 677 Kč