Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 22 418 409 Kč 99,4%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 609 006 Kč 99,7%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 466 736 Kč 98,4%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 671 006 Kč 97,9%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 671 661 Kč 100,0%