Obec Vlkaneč

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 20 086 901 Kč 95,0%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 463 163 Kč 95,4%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 214 008 Kč 94,0%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 813 969 Kč 86,6%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 595 761 Kč 98,8%