Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 2 931 689 Kč -2 990 723 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 5 931 689 Kč 9 277 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -3 000 000 Kč -3 000 000 Kč