Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Příjmy

Rok 2020 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 13 641 931 Kč 94,6%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 468 283 Kč 89,7%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 073 491 Kč 78,6%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 697 045 Kč 100,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 403 112 Kč 116,6%