Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 10 651 209 Kč 61,4%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 040 874 Kč 90,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2 812 600 Kč 42,1%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 2 978 024 Kč 57,6%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 1 000 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 382 650 Kč 70,9%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 436 061 Kč 90,1%