Obec Záboří nad Labem

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 6 916 212 Kč 99,7%
50 Platy a podobné a související výdaje 2 487 815 Kč 100,0%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 588 738 Kč 99,4%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 41 174 Kč 100,0%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 765 800 Kč 100,0%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 32 685 Kč 100,0%